Katarzyna Borowicz

Kancelaria Radcy Prawnego

W naszej pracy kierujemy się przede wszystkim dobrem naszych Klientów.
Dzięki pasji i zaangażowaniu zawsze zapewniamy najbardziej efektywne rozwiązania,
a nasze porady prawne są na najwyższym poziomie merytorycznym.

W ramach pomocy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oferujemy naszym Klientom:

• przygotowywanie oraz opiniowanie umów o pracę
• doradztwo prawne dotyczące nawiązania i rozwiązania stosunku pracy
• sporządzanie i opiniowanie umów o zakazie konkurencji lub umów o zachowaniu poufności
• reprezentowanie Klienta w sporze z pracownikiem, zarówno na etapie sądowym, jaki i przedsądowym
• reprezentowanie Klienta przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
• sporządzanie odwołań od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Sprawdź także