Katarzyna Borowicz

Kancelaria Radcy Prawnego

W naszej pracy kierujemy się przede wszystkim dobrem naszych Klientów.
Dzięki pasji i zaangażowaniu zawsze zapewniamy najbardziej efektywne rozwiązania,
a nasze porady prawne są na najwyższym poziomie merytorycznym.

Usługi prawne dla naszych klientów obejmują m.in.:

• sprawy rozwodowe i o separację
• sprawy o podwyższenie/obniżenie alimentów
• sprawy o podział wspólnego majątku małżeńskiego
• sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej

Sprawdź także