Katarzyna Borowicz

Kancelaria Radcy Prawnego

W naszej pracy kierujemy się przede wszystkim dobrem naszych Klientów.
Dzięki pasji i zaangażowaniu zawsze zapewniamy najbardziej efektywne rozwiązania,
a nasze porady prawne są na najwyższym poziomie merytorycznym.

W zakresie windykacji należności Kancelaria świadczy następujące usługi prawne:

• sporządzanie wezwań do zapłaty i innych pism
• przeprowadzanie negocjacji w sprawie spłaty zadłużenia
• przygotowywanie wniosków o wszczęcie egzekucji
• monitorowanie przebiegu postępowania egzekucyjnego
• ścisła współpraca z komornikiem w toku postępowania egzekucyjnego

Sprawdź także