Katarzyna Borowicz

Kancelaria Radcy Prawnego

W naszej pracy kierujemy się przede wszystkim dobrem naszych Klientów.
Dzięki pasji i zaangażowaniu zawsze zapewniamy najbardziej efektywne rozwiązania,
a nasze porady prawne są na najwyższym poziomie merytorycznym.

W ramach pomocy prawnej dotyczącej prawa handlowego i gospodarczego Kancelaria podejmie się m.in. następujących usług:

• tworzenie, łączenie, podział, przekształcenie, likwidacja spółek prawa handlowego
• postępowanie rejestrowe w Krajowym Rejestrze Sądowym
• tworzenie oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych
• doradztwo przy wyborze optymalnej formy prawnej dla prowadzenia planowanej działalności
• obsługa i bieżące doradztwo na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
• przeprowadzanie postępowania upadłościowego
• wsparcie podczas różnego rodzaju kontroli, przeprowadzanych przez urzędy

Sprawdź także